Buku saya kok belum sampai?

Mari, Kak, kita cek sama-sama, bukunya sudah jalan sampai mana:Nomor resi itu yang mana?
Pos: 147...
JNE: JOG...
Tiki: 0300...
Wahana: AA...


Kalau mau beli novel, gimana caranya?
Ke sini, Kak:
http://www.frenari.com/p/kontak_17.html